#htmlcaption1 Go UP! Pure Javascript. No jQuery. No flash. #htmlcaption2 Stay Connected

Thursday, November 27, 2014

Học Autocad 2014-2015 - Mở rộng lện chamfer

by Kien Duong  |  at  7:46 PM

Mở rộng đối tượng và cắt vát

Theo mặc định, các đối tượng được cắt tỉa khi vát, nhưng bạn có thể sử dụng tùy chọn Trim để xác định rằng chúng vẫn vẫn chưa được vát

Vát mép đối tượng bởi một góc và chiều dài phân đoạn vát cho trước

Bạn có thể vát mép hai đối tượng theo lựa chọn góc bằng cách nhập phân đoạn cần vát mép của đoạn đầu, tiếp theo chọn góc cần vát rồi nhấn chọn cạnh 1 và cạnh 2.
Trong ví dụ này, bạn vát mép hai đường để vát mép cạnh thứ nhất bắt đầu ví dụ 1,5 đơn vị sau đó nhập một góc ví dụ 30 độ rồi chọn cạnh 1 và 2, bạn sẽ được hình như dưới đây.

0 comments:

Proudly Powered by Blogger.